Schinkel Financieel Advies

Klantprofiel

Schinkel Financieel Advies heeft een inspanningsverplichting op het gebied van zorgplicht en transparantie.

Een goed advies begint dan ook met een gedegen inventarisatie van uw:

Voorafgaand aan ons advies moeten wij inzicht krijgen in de financiële situatie van u, als mogelijke klant. Uw kennis op het gebied van financiële producten moet bij ons bekend zijn. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van uw doelstellingen en bereidheid om risico’s te nemen. Tevens ontstaat een beeld van de fiscale mogelijkheden die u heeft.

Uw KlantProfiel
Het KlantProfiel vormt een leidraad bij het verkrijgen van dit inzicht. Dit gebeurt aan de hand van een KlantProfiel. Dit profiel geeft een opsomming van uw huidige producten, inventariseert op basis van een risicoprofiel de risico’s die u wilt nemen en geeft inzicht in uw vermogenspositie.

Scenario’s
Op basis van het KlantProfiel worden, samen met u, verschillende scenario’s doorgerekend. Hierbij wordt ook vooral naar kosten en risico gekeken. Als alle elementen inzichtelijk zijn, bent u in staat om de voor u beste keuzes te maken. Wij verzoeken u na afloop van het adviesgesprek uw persoonlijke KlantProfiel te ondertekenen.